Növényvédő szereket (gombaölő, rovarölő szereket) és tápoldatokat is lehet a fák törzsébe vagy vastag gyökereibe injektálással bejuttatni.

Az injektálást az orvosi gyakorlatból ismert, ahhoz hasonló fecskendőre erősített tűvel végzik, azzal nyomják be a fatörzs kérge alá a kambiumban elhelyezkedő, a növények vízforgalmát végző edénynyalábokba. A növény maga terjeszti szét nedvkeringésével a fa egészében, a fakorona csúcsáig.

Korábban az előre megfúrt lyukakba szúrták és injektálták az oldatot, az újabb injektáló készülékek már olyan erősek, hogy a vékony tűt közvetlenül szúrják a faszövetbe a kérgen keresztül.

A tápoldat bejuttatásával okozott sebnél fokozott sterilitásra van szükség, a szúrás helyét kezelés után fertőtleníteni kell és légmentesen lezárni. A lyukak elfertőződése a fatest megbetegedését, a fa lassú pusztulását okozhatja.

Injektálásos favédelem csak díszfáknál engedélyezett, gyümölcsfáknál alkalmazni TILOS, mivel nem ismert a bejuttatott növényvédő szerek lebomlási ideje, a magas és ismeretlen szermaradék koncentráció mérgezési veszélyét jelent.

Az injektálás számos előnnyel bír a permetezéssel szemben: a permetcseppek nem szóródnak szét, nem szennyezik a környezetet, a munkát nem befolyásolja az kedvezőtlen időjárás stb. A speciális szakértelmet igénylő módszert közterületen, játszótereken, utcai sorfáknál, idős, egyedi értékes fáknál már elterjedten alkalmazzák hazánkban is – többek között – vadgesztenye levélaknázó-moly, platán csipkéspoloska elleni védelemben. Megfigyelések szerint a rovarölő szer védő hatása ezeknél a kártevőknél hosszabb mint egy év. Városokban egymáshoz közeli épületek közötti nagyméretű fáknál szinte egyedüli módszer a növényvédő szerek kijuttatására.